کلیه مطالب در دسته بندی:   اخبار آموزشی

جلسه توجیهی کارورزی استاد غفارزاده در روز سه شنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶/۳۰ در کلاس شماره ۵(کلاس G) برگزار می گردد.

جلسه توجیهی کارورزی استاد غفارزاده در روز سه شنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶/۳۰ در کلاس شماره ۵ (کلاس G) برگزار می گردد.    به همراه داشتن کلیه فرمهای کارورزی در جلسه توجیهی الزامی است.  

تغییر برنامه درسی ورزش۱ و تربیت بدنی ویژه بانوان 

قابل توجه دانشجویان محترم تغییر برنامه درسی تربیت بدنی و ورزش ویژه بانوان  روز نام درس ساعت برگزاری در سامانه هم آوا ساعت برگزاری کلاس در سالن محرمی چهارشنبه تربیت بدنی ۱۰-۱۲ ۱۱-۱۲ چهارشنبه تربیت بدنی ۱۲-۱۴ ۱۲-۱۳ چهارشنبه ورزش ۱ ۱۶-۱۸ ۱۳-۱۴   آدرس : باشگاه ورزشی محرمی رو به روی آتش نشانی محله […]

بالا