دروس قابل ارائه در ترم تابستان

دروس قابل ارائه در ترم تابستان👇👇 📌گروه معارف اسلامی(۲واحد) 📌 گروه مهارت مشترک(۲واحد) 📌پروژه،کارورزی۱ و کارورزی۲(۲واحد) 🧭 سقف واحد ترم تابستان ۶ واحد می باشد. 📌 (دروس تخصصی فقط ویژه‌ی دانشجویانی که با آن دروس فارغ التحصیل می شوند) تا سقف ۸ واحد ⏰دروس ترم تابستان به صورت فشرده و فقط در ۶ هفته برگزار […]

ثبت‌نام پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۱۴ تیرماه تمدید شد.

ثبت‌نام پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۱۴ تیرماه تمدید شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد فتحیان سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود : ثبت‌نام داوطلبان دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام […]

ثبت‌نام پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز  شد

ثبت‌نام پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز  شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد فتحیان سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود : ثبت‌نام داوطلبان دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی مهرماه […]

بالا