۵۱ بازدید

✔️اهداف مرکز نوآوری طراحی پوشاک جهاددانشگاهی بندرانزلی:
ورود مدرنیته به جامعه شهری و توسعه مفاهیم جدید در حوزه مد و پوشش در جامعه از یک طرف و جایگاه ویژه پوشش به عنوان یکی از شاخص های زندگی اسلامی-ایرانی در ابعاد زندگی فردی،خانوادگی، و اجتماعی زنان و مردان از طرف دیگر لزوم توجه ویژه به این حوزه را می طلبد. حوزه پوشاک کشور با توجه به چهار فصل سال و نوع نیاز بازار پوشاک از جمله مانتو و لباسهای گرم مثل بارانی و غیره نیاز بازار متغیر می باشد و از اینرو همواره مورد توجه است.

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر انزلی در رشته طراحی لباس از سال ۹۴ پذیرش دانشجو دارد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ این رشته با محیط واقعی کسب و کار همواره از رشته های مورد استقبال بوده است. ضمن اینکه امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت ایجاد محیط واقعی کار در قالب کارگاه دوخت در مرکز فراهم شده است، لذا اهداف مرکز نوآوری طراحی پوشاک ایرانی-اسلامی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی بشرح ذیل می باشد:

✔️انجام طرح های پژوهشی در زمینه طراحی و تولید پوشاک ایرانی-اسلامی
✔️حمایت های کارآفرینانه جهت اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مرتبط با طراحی و دوخت پوشاک
✔️طراحی و تولید پوشاک رسمی پرنسل سازمان ها و ادارات شهرستان و استان
✔️انتشار ژورنال های مد و لباس ایرانی و اسلامی و جهت دادن مرکز آموزش تا اشتغال در حوزه طراحی و دوخت پوشاک

بالا