مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر انزلی > معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی انزلی
۵۶۷ بازدید

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر انزلی
مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر انزلی از سال ۱۳۸۱ تا پاییز ۱۳۹۸ و با مساحت ۶۰۰۰ متر مربع فضای مفید آموزشی ۴۱۴۷فارغ التحصیل داشته است.
در این مرکز هم اکنون ۱۰ پرسنل و ۶۸۱ نفر دانشجو در رشته های زیر مشغول به فعالیت است.

از فعالیت های شاخص این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کسب مقام پژوهشگربرتر پارک علم و فناوری شهرستان بندرانزلی

کسب مقام غرفه برتر در هفته پژوهش پارک علم و فناوری شهرستان

بالا