۲۸۵ بازدید

🌐 فرصتی ویژه برای دانشجویان رشته های هنری مراکز علمی کاربردی سراسر کشور

🌿تمدید تا پایان دی ماه

🔻مسابقه هنری هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه در هفت رشته هنری (خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، تذهیب، معرق و منبت، طراحی پوستر، فیلم کوتاه)

🔺جهت ثبت نام و ارسال اثر به سایت جشنواره به آدرس http://quran.uast.ac.ir/ مراجعه کنید.

(تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۸۵۲۵۵۲ داخلی ۶)

🔹دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت

بالا